Slovenia’s Business Conference

VABILO AVTORJEM

 

Mednarodna konferenca:


SCIENCE AND BUSINESS (Sci&B)
Where business meets science

1. in 2. oktober 2015
Radenci, Slovenija
http://science-business.eu

 
 
Vabimo vas, da svoja znanja, spoznanja in dosežke predstavite kolegom ter strokovni in širši javnosti v obliki prispevka na konferenci.

Cilji in namen konference

Sci&B je mednarodna konferenca s področja informatike in računalništva, katere glavni namen je preko aktualnih tematik povezati in predstaviti različne poglede znanstvene in podjetniške sfere, s posameznimi prispevki pa obe sferi tudi povezati. Marketing, management kupcev, podatki in njihova vizualizacija, informacijska varnost in informacijsko komunikacijska tehnologija so področja, ki so bistvena za poslovanje gospodarstva, hkrati pa vedno bolj določajo delovanje znanstvene sfere, ki vzgaja mlad računalniško-informacijski kader. Zato želimo na konferenci predstaviti znanja, inovacije, trende in izkušnje na omenjenih področjih, hkrati pa omenjene teme nadgradili še z aktualnimi področji kot so družbena omrežja v prihodnosti in informacijska vprašanja, marketing ter komunikacijo start-upov in spin-offov.

Tematika

Vabimo vas, da posredujete prijave na eno od naslednjih tem:

1. Marketing v znanosti in/ali gospodarstvu
2. Uporabniško izkustveni managment
3. Podatkovna znanost
4. Vizualizacija podatkov
5. Informacijska varnost (Infosec)
6. IKT inovacije
7. Start-up in spin-off-i (komunikacija, spodbujanje, marketing in drugo)
8. Družbena omrežja  v prihodnosti

Prijava

Prijava naj obsega naslov, ime avtorja ali avtorjev, elektronski poštni naslov in do pol strani opisa vsebine (povzetka). Prijave bo pregledal programski odbor konference. Vsi povzetki bodo pregledani in ocenjeni glede na izvirnost, aktualnost in dejansko ali mogočo aplikativnost. Sprejete prijave bodo avtorji nadgradili v prispevke in bodo uvrščeni v program konference, kjer jih bodo avtorji predstavili, objavljeni pa bodo tudi v zborniku konference. Avtorji bodo oproščeni kotizacije za čas trajanja konference (poravnajo le ceno prenočišča in stroške prehrane). 

Registracija:

Registracija/prijava je odprta do 24. septembra 2015.


Pomembni datumi:

 
  • Do 5. septembra 2015 je potrebna prijava povzetka (do 10 vrstic) na naslov: info@science-business.eu.
  • V 14-ih dneh po oddaji povzetka obvestilo avtorjem.
  • Do 13. septembra 2015 je potrebno oddati končno besedilo v obliki prispevka (do 4 strani), ki ga pripravite skladno z navodilom za pripravo prispevka. Znanstveni prispevki bodo recenzirani.

 

Vsak prispevek pomeni tudi doprinos k vsebinski obogatitvi konference in hkrati priložnost za osebno afirmacijo ali promocijo lastnega znanja, zato vas prisrčno vabimo k sodelovanju.
 

 


Science business


Kontakt

Agencija Pira
Ulica Arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota
T: 00386 2 521 40 56
E: info@pira.si, info@science-business.eu

Začetek konference