Slovenia’s Business Conference

 

Partner pri organizaciji konference:

RRA Mura je vodilna razvojna institucija v Pomurju in kot vmesnik med javnim in zasebnim sektorjem želi prispevati k enakomernejšemu gospodarskemu in pravičnejšemu socialnemu razvoju Pomurja. Deluje kot "učeča organizacija", podvržena "obvladovanju sprememb".

Z uporabo sodobnih metod in tehnik dela pa nenehno postavlja v sredino človeka kot kreativno bitje. V skladu s sprejeto vizijo in zavedanjem svojega poslanstva ter z udejanjanjem poslovne filozofije je RRA Mura trmasto usmerjena k v "regiji prihodnosti" zastavljenim ciljem.

 

 


Science business


Kontakt

Agencija Pira
Ulica Arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota
T: 00386 2 521 40 56
E: info@pira.si, info@science-business.eu

Začetek konference