Slovenia’s Business Conference

Programski odbor


Prof.dr. Saša Divjak

Saša Divjak je zaslužni profesor na Univerzi v Ljubljani. Doktoriral je na Fakulteti za elektroteniko in računalništvo iste univerze.
Funkcije v preteklosti: Vodja odseka za avtomatiko, robotiko in biokibernetiko ter nato načelnik oddelka za elektroniko na Inštitutu Jožef Stefan, pomočnik direktorja Iskra Delta Computers, prodekan za raziskovalno dejavnost na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubjani, prodekan za raziskovalno dejavnost na Fakulteti za računalništvo in informatiko in nato dekan na isti fakulteti Univerze v Ljubljani, gostujoči profesor na Univerzi v Vidmu (Italija), predstojnik Laboratorija za računalniško grafiko in multimedije. Nosilec več projektov s področja računalniško podprte simulacije in avtomatizacije različnih tehnoloških procesov, nosilec več projektov s področja multimedije in računalniškega opismenjevanja, predsednik slovenske sekcije IEEE, član izvršnega odbora slovenske ACM, predsednik mednarodnega združenja CoLoS (Conceptual Learning of Science), predsednik skupščine mednarodnega združenja HSci (Hands on Science), senior member IEEE in predsednik računalniškega poglavja slovenske IEEE, predsednik Evropske akademije znanosti (www.eurasc.org), član številnih programskih odborov različnih konferenc (HSci, GRAPP, ERK, MIRK, VIVID, MPTL, SIRIKT).

Renato Lukač

Dr. Renato Lukač je predavatelj na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višja strokovna šola (Programiranje 1 in 2, Vzdrževanje sistemske programske
opreme) in učitelj fizike na Gimnaziji Murska Sobota, je član uredniškega odbora festivala FRiSK, podpredsednik AD Kmica, predsednik nadzornega odbora Pomurske akademsko znanstvene unije PAZU in zunanji sodelavec Centra za varnejši internet SAFE.SI.

Diplomiral je leta 1992 v Ljubljani iz fizike, tehnična smer. Zaposlil se je na Gimnaziji Murska Sobota, kjer je najprej poučeval računalništvo.
Poskrbel je, da je bile njegova šola med slovenskimi pionirji pri vpeljavi interneta na šole. Na Dunaju je januarja 2000 doktoriral z disertacijo o računalniških simulacijah tekočih kristalov na molekularnem nivoju. Nato je bil dve leti na post-doktorskem delu na Oddelku za kemijo Univerze Warwick v Veliki Britaniji, kjer je izvajal raziskave na osnovi obsežnih simulacij s področja kiralne kromatografije. Po vrnitvi v Slovenijo je poleg pedagoškega dela namenil posebno skrb razvoju odprte kode in vpeljavi le-te v učni proces ter E-izobraževanju. Ves čas skrbi za strežnike in omrežje na matični šoli, zadnji čas pa je dejaven tudi na osveščanju varne rabe interneta

Milan Gabor

Milan Gaborje direktor in lastnik podjetja ViRIS, katerega primarna dejavnost je razvoj in varnost informacijskih sistemov. Pri svojem delu se nenehno srečuje z izzivi na področju informacijske varnosti. Ima širok spekter praktičnega znanja z različnih področij informacijskih sistemov, ki jih uspešno nadgrajuje z nenehnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem, kar pa mu tudi omogoča kvalitetno svetovanje podjetjem ali drugim ustanovam. Prav tako aktivno sodeluje v raziskovalni in razvojni skupini v podjetju in pripravlja raziskovalne članke ter predavanja in delavnice s področja informacijske varnosti.

Daniela Kocet Puhan

Daniela Kocet Puhan je zaposlena kot projektni vodja v podjetju First, kjer med drugim deluje tudi na področju računovodskih storitev in svetovanja podjetjem pri vstopu na nemški trg. Sodelovala je pri nastanku spletne aplikacije FEPS, ki omogoča izboljšanje poslovne učinkovitosti pri kreiranju in posredovanju računov in e-računov, analizi poslovne uspešnosti ter upravljanju odnosov s strankami – CRM. Pri svojem delu se nenehno srečuje z izzivi, kjer ugotavlja potrebo po vse večjem vključevanju novih tehnologij v svet podjetništva, za kar sama pravi, da ji predstavlja pomembno iztočnico in hkrati izziv pri oblikovanju programskega dela konference.

Anita Števanec

Anita Števanec je v Pomurski izobraževalno razvojni agenciji kot projektni vodja zadolžena za organizacijo in trženje izobraževalnih vsebin za potrebe in razvoj podjetij, predvsem pa ima izkušnje na področju pridobivanja nepovratnih sredstev, ki so hkrati povezana z novo komunikacijsko tehnologijo. Iz povratnih informacij v okviru njenega dela ugotavlja, da je pri podjetjih čedalje bolj prisotna potreba po intenzivni uporabi inovativnih računalniških in komunikacijskih tehnologij. Poudarja, da ji tudi same trženjske izkušnje prinašajo vedno nove izzive, ki zahtevajo formiranje novih IKT smernic, kar je odskočna deska za njen prispevek pri oblikovanju vsebine konference.

Organizacijski odbor


Miha Horvat

Agencija Pira, Murska Sobota

Vodja agencije Pira in nosilec podjetja FIScom, podjetniško in poslovno svetovanje, Mihael Horvat, s.p, podjetniški in finančni svetovalec ter odgovorni vodja podjetij.

Anita Števanec

Agencija Pira, Murska Sobota

Odgovorna za organizacijo in izvedbo izobraževanj, seminarjev in drugih izobraževalnih programov; pripravo razpisne dokumentacije in uvajanje ter vzdrževanje standardov kakovosti.

Daniela Kocet Puhan

First, Murska Sobota d.o.o.

Pokriva marketing in trženje podjetja, ter pomaga drugim podjetjem pri prodoru in urejanju dokumentacije pri vstopu na tuje trge.

Sanja Kropec

Diplomantka tržnega komuniciranja, predsednica Kluba prekmurskih študentov, lastnica in ustanoviteljica podjetja GF inspiro, družba za celostno komuniciranje, d.o.o., predsednica Zveze za hokej na travi Slovenije, vodja protokola in odnosov z javnostmi Škisova tržnica, lansirala podjetniško idejo spletno aplikacijo Goldfish za uresničevanje želja

Romeo Varga

Regionalna Razvojna Agencija Mura

Romeo Varga deluje preko 15 let na Regionalni razvojni agenciji Mura in se ukvarja predvsem s projekti družbenega razvoja. Bil je vodja številnih projektov na nacionalni, prekomejni in mednarodni ravni in obvladuje projektno vodenje večjih projektov in skupin, deležnikov in institucij v multikulturnem okolju. Poseduje izrazito sposobnost mediiranja, pogajanja in reševanja sporov.

Science business


Kontakt

Agencija Pira
Ulica Arhitekta Novaka 9
9000 Murska Sobota
T: 00386 2 521 40 56
E: info@pira.si, info@science-business.eu

Začetek konference